Musta Boerboel

Mustan Boerboelin Historia

Yksi varmasti keskustelua herättävimmistä kysymyksistä vuosikymmenten läpi, on ollut mustan värin läsnäolo Boerboelin historiassa.

Tarinat kertovat muutamiakin erilaisia versioita mustan värin olemassaolosta ja mielipiteissään ihmiset jakautuvat kahteen. Lukas Van Vuuren, Spitsvuurin kennelistä on kirjoittanut erinomaisen ja mielenkiintoisen artikkelin aiheesta, jonka pääset lukemaan scrollaamalla hieman alemmas.

Oli miten oli, aikojen saatossa moneen rotuun on tehty rotuunottoja terveyden parantamiseksi rodussa kokonaisuudessaan, eikä Boerboel ole siinä poikkeus. Onko musta väri tullut tätä kautta, vai onko se ollut rodussa jo historian alusta asti, ei tässä tapauksessa pitäisi olla suurtakaan merkitystä. Sen sijaan että kiivasta keskustelua pidetään yllä väriin liittyen, me rodun kasvattajana priorisoimme mieluummin terveyden, rotutyypillisen luonteen ja käyttöominaisuudet värin edelle.

Jalostuskoiramme tutkitaan ja tuloksia käytetään harkinnan perusteena, kun punnitaan, käytetäänkö ko. koiraa jalostukseen vai jätetäänkö käyttämättä.

By Lukas Van Vuuren

Tämä artikkeli on kirjoitettu +-2003. Sittemmin musta boerboel on hyväksytty ja mustien boerboelien määrä on nyt lisääntynyt niin paljon, että mustan koiran häviämisen vaara ei ole enää uhka. Viime aikoina muutamat ihmiset tekivät parhaansa levittääkseen valheita ja kylvääkseen epäluottamusta mustaa koiraa ja mustien koirien kasvattajia kohtaan. Onneksi DNA-testit, tieteelliset tosiasiat ja terve järki veivät voiton ja mustan boerboelin hyväksyntä ja suosio kasvoivat. Kiitos kaikille, jotka tekivät oman osuutensa varmistaakseen tämän värin tulevaisuuden boerboel-rodulle. Haluan myös käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, jotta ihmiset eivät kasvattaisi mustia koiria vain värin tai sen harvinaisuuden vuoksi. Kasvatetaan mieluummin parasta mahdollista boerboelia väristä riippumatta. Kasvattaessanne huonompaa mustaa koiraa, teette mustalle boerboelille enemmän vahinkoa kuin hyötyä).

Musta väri on aina ollut osa Boerboel rotua. Isäni kertoi, että noin vuonna 1929 musta väri oli yleinen Ottosdalin alueella, jossa hän kasvoi. Muutamat vanhat ihmiset muistelivat samaa mustista Boerboeleista. Myös Lukas van der Merwe Mispahista muistelee, että musta väri oli suosituin kaikista boerboelin väreistä alueella, jolla hän kasvoi. Ennen kuin Boerboel rekisteröitiin koiraroduksi, oli tunnettuja mustien Boerboeleiden kasvattajia, joista tiedän vain muutaman. Vaalwaterissa asuvan Teuns Keyterin mustat boerboelit tunnettiin hyvin niiden kyvystä työskennellä karjan kanssa. Muita tunnettuja mustien boerboelien kasvattajia olivat Stefaans Erasmus Hermansdalista, Ellisrasista, ja Jan Harm (John) van der Merwe Nooitgedachtista, Kroonstadista.

Mustan koiran suosio noina vuosina johtui osittain siitä, että hyvät kasvattajat keskittyivät mustiin koiriin, ja näin ollen heidän koiriensa jälkeläiset hallitsivat kyseistä aluetta. Tärkeää on kuitenkin se, että paikallinen alkuperäisväestö pelkäsi mustia koiria hyvin syvälle juurtuneesti, koska siihen liittyi esi-isien uskomuksia. Vielä tänäkin päivänä musta vahtikoira on hyvin tärkeä syrjäisille maanviljelijöille, jotka ovat alttiita maatilojen hyökkäyksille. Etelä-Afrikan alueilla, joilla maatiloja tarkkailevat jatkuvasti hyökkääjäjoukot, mustat koirat eivät ole ylellisyyttä vaan hengenpelastava välttämättömyys.

Musta väri on kaikkialla maailmassa suosituin vahtikoiran väri. Ilmeinen etu on se, että mustaa koiraa ei voi nähdä yöllä, mikä tekee siitä loogisen värin vahtikoiralle. Esimerkiksi saksanpaimenkoira, rottweiler ja dobermanni ovat tästä hyvä esimerkki.

Asiakirjallinen todistusaineisto

Se, että mustia Boerboeleita oli runsaasti, on myös runsaasti dokumentoitu. Muutamat näkemäni valokuvat vahvistavat tämän. Monet meistä, jotka kasvoivat Boerboeleiden kanssa, tunsivat mustat koirat ennen vuotta 1983 omakohtaisesti. SABT:n ”Boerboel News Letter” -lehden marraskuun 1997 sivulla 2 on artikkeli mustista Boerboeleista. Artikkelissa todetaan seuraavaa: ”Eteläisestä Vapaavaltiosta aina pohjoisimpaan Transvaaliin asti mustat boerboelit olivat yleinen näky”. (Käännetty) Artikkelissa todetaan lisäksi, että vuonna 1983 (SABT:n perustamisen yhteydessä) mustaa Boerboelia ei otettu mukaan, koska pelättiin, että tuolloin suosittua rottweileria olisi käytetty risteytykseen mustan Boerboelin kanssa.

Perustelut mustan värin jättämiselle pois alkuperäisestä SABT:n rotumääritelmästä

Kun SABT:n oli laadittava rotumääritelmä vuonna 1983, musta koira jätettiin pois edellä mainitun, muihin rotuihin kuuluvien geenien sekoittumisen pelon vuoksi. Yksi prosessiin osallistuneista henkilöistä ilmaisi asian näin: ”Mustaa koiraa ei otettu mukaan henkilökohtaisten mieltymysten vuoksi.” On todennäköistä, että näillä molemmilla tekijöillä oli osuutensa tähän erittäin valitettavaan päätökseen. Olivatpa syyt mitkä tahansa, seurauksena oli, että vuosina 1983-2002 Boeboelia jalostettiin ilman mustaa väriä, joka oli luonnollinen osa Boerboelin perimää.

Vanhat mustan Boerboelin kasvattajat

Onneksi oli joitakin mustan boerboelin kasvattajia, jotka halusivat ehdottomasti jatkaa mustien boerboeleiden kasvatusta. Luonnollisesti he menettivät suosiotaan, koska heidän koiransa eivät pystyneet kilpailemaan rekisteröityjen, ”puhtaina” pidettyjen koirien kanssa. Suurin osa mustien koirien kasvattajista olivat iäkkäitä ihmisiä, ja kun he lopettivat maanviljelyn ja siirtyivät eläkkeelle, niin myös mustien boerboelien kasvatus loppui. Nuoret kasvattajat halusivat vain rekisteröityjä koiria. Tämä prosessi on nyt edennyt niin pitkälle, että olemme menettämässä vielä lisää kasvattajia. Tässä yhteydessä minun on mainittava Bokkie Mullerin nimi Marquardista. Hän ja hänen kaltaisensa ihmiset jatkoivat mustien koirien kasvattamista siitä huolimatta, että he eivät voineet rekisteröidä mustia boerboeleitaan ja siten säilyttää arvokkaita mustia geenejä.

Tunnustaminen ja rekisteröinti:

Kaikki rotujärjestöt ovat aina haluttomia muuttamaan standardejaan. Tämä on ymmärrettävää ja välttämätöntä rodun jatkuvan parantamisen ja yhtenäisyyden saavuttamiseksi. Jos muutoksia tehdään sellaisten kasvattajien mieliksi, jotka haluavat myydä jotakin yhtäkkiä suosittua, siitä on varmasti haittaa rodulle. Mustan Boerboelin tapauksessa ei kuitenkaan ole kyse ”muotivillityksestä”, johon sopeudutaan, vaan rodun olennaisesta osasta, joka on virheellisesti jätetty pois.

Tietoinen ponnistus mustan boerboelin säilyttämiseksi.

Olen jo muutaman vuoden ajan kasvattanut mustaa boerboelia siinä uskossa, että ellei joku ole valmis säilyttämään mustaa boerboelia, menetämme mustan boerboelin kokonaan. Koska ihmiset, jotka kasvattivat mustaa boerboelia vuosia ennen ponnistelujani, eivät olleet rekisteröityjä boerboel-kasvattajia, he eivät yrittäneet saada mustalle boerboelille ansaittua tunnustusta. Kauan ennen kuin olin nähnyt ensimmäisen mustan boerboelin sitten vuoden 1983 jälkeen, ymmärsin, että jonkun on oltava valmis työskentelemään mustan koiran tunnustamisen puolesta, ja siksi yritin esittää ihmisille tosiasioita niin, että he näkisivät mustan värin kiireellisen tunnustamisen välttämättömyyden. Ainoa tapa säilyttää musta väri on saada se tunnustetuksi, jotta monet kasvattajat voisivat pitää mustia koiria. On toivoton tehtävä yhdelle kasvattajalle yrittää sitä yksin.

Mustan värin rekisteröinnin väistämättömyys

Ei ole epäilystäkään siitä, että musta boerboel tullaan lopulta rekisteröimään. Tapahtuuko se tänä vuonna vai ensi vuonna vai milloin tahansa, en tiedä, mutta tosiasiat puhuvat ylivoimaisesti tunnustamisen puolesta. Viime aikoina olen nähnyt voimakkaan käänteen kohti mustan koiran tunnustamista. Ongelmana on edelleen se, että ihmiset suhtautuvat aina epäilevästi johonkin, johon he eivät kuulu.

Koska aloitin rekisteröidyillä boerboeleilla, kävin koko Etelä-Afrikan läpi etsimässä todellisia mustia Boerboeleita. Olen ostanut kahdeksantoista niin sanottua mustaa boerboelia, joko näkemättä tai pentuina, ennen kuin sain ensimmäisen, joka oli aito boerboel.

Mustat koirat HBSA:ssa

HBSA:n vuoden 2003 vuosikokouksessa kaksi mustaa koiraa otettiin keskusteluun ja arvioitavaksi. Ne omistivat Dirk van der Merwe Hoopstadista ja hänen vävynsä Jaco Claassens. Koska he eivät olleet minkään rotujärjestön jäseniä, koirat merkittiin HBSA:n kehitysrekisteriin ystävänsä Jan Mullerin nimellä. Siitä etuliite ”Muller”. Herra van der Merwe antoi minulle myöhemmin nämä kaksi koiraa, Muller Lady ja Muller Poppie.

Pyyntö SABT:lle

SABT:n johtokunta keskustelee piakkoin jälleen kerran mustan boerboelin rekisteröintipyynnöstä. Jos se suhtautuu myönteisesti, mustat geenit säilyvät ja mustan boerboelin asianmukainen kehitys voi tapahtua.

Maailmanlaajuisesti on olemassa muutamia rekisteröintijärjestöjä, jotka rekisteröivät mustan boerboelin.

Mustien koirien laatu

Mustien boerboeleiden laatu on erittäin hyvä verrattuna muuhun boerboel kantaan. Koska tällä hetkellä tuntemani mustat koirat ovat edelleen 100-prosenttisesti maatilojen koiria, ne muistuttavat yleensä enemmän 20 vuoden takaisia työkoiria. Tämä tarkoittaa yleensä urheilullista koiraa, joka on hieman Pidempi jalkainen ja vähemmän lihaksikas kuin nykyiset korkeat pisteet saavat boerboelit. Mielestäni ne sopivat boerboelpopulaation ylimpään 40 %:iin. Tunnen vain Free Staten ja Eastern-Capen mustat koirat. Tiedän, että on muitakin, joita en ole nähnyt.

Mustia pentuja tuottavat koirat

Saan aika ajoin puheluita ihmisiltä, joilla on ollut mustia pentuja pentueessa. Näitä pentuja ei ole koskaan aikaisemmin rekisteröity ja ne ovat ”kadonneet” rodulta. Tulevaisuudessa ne toivottavasti rekisteröidään ja ne auttavat mustan boerboelin säilymistä. Ne edustavat tietenkin rodun nykyisiä jalostussuuntauksia. Koska kaikilla mustilla koirilla on tähän mennessä tietääkseni aina ollut vähintään yksi ruskea vanhempi, ei mustien ja muiden koirien välillä ole oikeastaan mitään mainittavaa eroa.

Positiiviset ja negatiiviset puolet:

Mustien koirien edut

Mustan koiran ylivoimainen etu on tietysti se, että sitä ei voi nähdä yöllä. Etuna mainittiin myös se suuri pelko, joka joillakin ihmisillä on mustia koiria kohtaan. Se, mitä ei ole mainittu, on kaunis kiiltävä musta turkki. Harva koira voi todella näyttää yhtä kauniilta kuin terve, aktiivinen musta koira, jolla on lyhyt kiiltävä karva.

Pigmentin merkitys

Afrikan auringossa pigmentaatio on erittäin tärkeää. Kasvattajat pyrkivät aina parantamaan koiriensa ihon pigmenttiä estääkseen auringonpolttamat kuonot jne. Mustalla koiralla tämä ei tietenkään ole ongelma. Iho on täysin pigmentoitunut lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa on valkoinen läiskä, joka joskus ulottuu yhtä syvälle kuin itse iho.

Musta karva ei ime auringon lämpöä

Jotkut ihmiset ovat huolissaan siitä, että musta koira imee liikaa lämpöä auringosta. Eräs mustan karvavärin omaavaa karjaa kasvattava yhdistys teki tutkimuksen, ja siinä todettiin, että lyhyt kiiltävä karva oli tärkeämpi kuin karvan väri. On loogista olettaa, että tumman brindle- tai ruskean koiran lämmönimukyky eroaa hyvin vähän mustan koiran lämmönimukyvystä.

Johtopäätökset:

Mustan koiran tunnistamisen tärkeys

Riippumatta siitä, aikooko joku boerboelin kasvattaja kasvattaa mustia koiria vai ei, on erittäin tärkeää, että yhdistämme ponnistuksemme mustan koiran tunnustamiseksi ja rekisteröimiseksi ja siten mustan boerboelin tulevaisuuden turvaamiseksi. Tämä asia on nykyisten aktiivisten boerboel-kasvattajien käsissä, ja meidän vastuullamme on säilyttää se, minkä säilyttäminen on meidän vallassamme. Meillä on vielä jäljellä viimeiset yksilöt mustista koirista, jotka melkein menetettiin ikuisiksi ajoiksi vuonna 1983 tehdyn virheen vuoksi. Meillä on nyt tilaisuus korjata menneet virheemme ja säilyttää upea musta boerboel tuleville sukupolville.

Hienoja uutisia!

Marraskuussa 2008 SABT tunnusti mustan boerboelin. Tämä erittäin myönteinen kehitys on piristysruiske boerboel-rodulle, mutta erityisesti mustalle boerboelille. Vaikka se on 25 vuotta myöhässä, on kuitenkin parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kaikki muut järjestöt ovat hyväksyneet mustan boerboelin ennen tätä päivämäärää.

Lähde: Black Boerboels | spitsvuurboerboels (wordpress.com)

Suomennos Maiju Huttunen Bosguard Boerboels

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Liity postituslistallemme

Saat tietoa tulevista pentueista ja pentupäivityksiä sekä tietoa kennelin toiminnasta.