Linjajalostus sekä jalostusperiaatteemme

Linjajalostus on tärkeä osa koirien jalostusprosessia, jolla pyritään parantamaan tiettyjen rotujen
ominaisuuksia ja terveyttä. Linjajalostus perustuu sukutaulujen ja terveyshistoriatietojen analysointiin ja
valintaan, ja se tavoittelee yhdenmukaisten koirien luomista tietyn rodun sisällä. Linjajalostus koostuu siitä,
että samoja äärimmäisen hyviä jalostusyksilöitä, jotka periyttävät haluttuja ominaisuuksia, valitaan
järjestelmällisesti jonkin linjan jalostukseen. Lopputulemana saadaan koiria, joiden sukutaulussa toistuu
useampaan kertaan harkitusti samat yksilöt ja maksimoidaan näin haluttujen ominaisuuksien periytyminen,
jolloin ihannetilanteessa saadaan terveitä ja muuten kaikin puolin rotumääritelmän täyttäviä yksilöitä.

Parhaimmillaan linjajalostus voi parantaa rotujen terveyttä ja hyvinvointia. Esimerkiksi linjajalostuksen
avulla voidaan vähentää perinnöllisten sairauksien esiintyvyyttä, parantaa koirien ulkonäköä ja luonnetta
sekä varmistaa, että rotu säilyttää tarvittavat ominaisuudet, joihin se on alun perin jalostettu.

Linjajalostus on erittäin tärkeää rotujen säilyttämisessä ja parantamisessa, mutta se voi myös aiheuttaa
ongelmia, jos se ei perustu tieteellisiin näkemyksiin ja hyvin suunniteltuun jalostusohjelmaan. Pahimmillaan
linjajalostus voi johtaa perinnöllisten sairauksien lisääntymiseen ja koirien terveyden heikkenemiseen, jos
jalostuskohteet valitaan huolimattomasti ja ajurina toimii voiton maksimointi, sekä jalostusvalintojen
helppous. Tällöin jalostusmateriaaliksi valikoituu yksilöitä, joiden kohdalla joudutaan tekemään
kompromisseja. Tämä yleensä myös johtaa koirien ulkonäön ja luonteen heikkenemiseen, jos linjajalostus
keskittyy vain yhden tai muutaman tietyn ominaisuuden parantamiseen ja johtaa siihen, että koirat eivät
enää vastaa rotunsa luontaisia tarpeita ja tavoitteita.

Hyviä esimerkkejä löytyy lukuisia, kun ulkomuoto tai raha edellä on tehty eettisesti kestämättömiä valintoja
ja nykyään moni näistä roduista kärsii erittäin vakavista elämänlaatua merkittävästi heikentävistä, tai
elämää lyhentävistä sairauksista.

Lisäksi linjajalostus voi aiheuttaa koirien vähäistä geneettistä monimuotoisuutta, joka voi heikentää rodun
terveyttä ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Geneettinen monimuotoisuus on tärkeää rotujen terveyden ja
hyvinvoinnin kannalta, sillä se auttaa vähentämään perinnöllisten sairauksien esiintyvyyttä.

Linjajalostus näkyy varsin tuoreena Boerboelin historiassa, sillä rodun uudelleen elvyttämisestä on vielä
verrattaen hyvin vähän aikaa. Eikä tämä ole huono asia. Moni asiaan perehtynyt on saattanutkin huomata,
että selkeästi keskiarvoisia parempia yksilöitä on käytetty useaan otteeseen jalostuksessa, jotta rodusta on
saatu sitä mitä se on tänä päivänä. Tämä on ollut linjajalostusta parhaimmillaan, jolla on aikaan saatu
vaikuttava, vahvarakenteinen, lihaksikas, liikkuvuudeltaan hyvä ja luonteeltaan luotettava ja tasapainoinen
vahtikoirarotu, Boerboel.

Kuitenkin tavallisen jalostuksen luomat mahdollisuudet geenipoolin laventaminen etusijalla, edesauttaa
rodun monimuotoisuutta, sekä vähentää periytyvien sairauksien lisääntymistä ja on äärimmäisen hienoa
huomata, että moni vastuullinen kasvattaja onkin jo lähtenyt huomioimaan em. asioita kasvatustyössään.
Meillä Suomessa tavataan Boerboelia vielä vähäisesti ja tästä syystä meillä rodun omistajilla, sekä
kasvattajilla on korostuneen suuri rooli, sekä vastuu siitä, että rodussa säilyy rotumääritelmän mukaisien
ominaisuuksien lisäksi terveys.

Jos geenipooli on valmiiksi suppea, ei ole sijaa sille, että terveydellisesti tehdään huonoja valintoja
jalostusyksilöiden osalta, ja niin ikää verhota valintoja kompromisseiksi, tai käyttää samoja koiria ja linjoja
jalostukseen sukupolvesta toiseen. Suppea alueellinen geenipooli korostaa riskiä, että huonoilla valinnoilla
jalostetaan rotuun erilaisia perinnöllisiä sairauksia.

Omalta osaltamme pyrimme jalostuksessamme huomioimaan sen, että jalostusmateriaalimme koostuu
monista eri linjoista, käytämme terveystutkimusten tuloksia jalostusyksilöidemme valinnoissa, emme tee
linjajalostusta muuten kuin täysin terveillä koirilla, jotka eivät kärsi perinnöllisten sairauksien taakasta, tai
lonkka/ kyynärdysplasiasta, sekä jalostamalla vain tasapainoisia ja hyväluonteisia yksilöitä.

Emme tee kompromisseja, sillä miksi tehdä, jos meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että vielä
kymmenien vuosien päästä terveiden ja tasapainoisten rodun edustajien linjoista löytyy meidän koiriamme.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Liity postituslistallemme

Saat tietoa tulevista pentueista ja pentupäivityksiä sekä tietoa kennelin toiminnasta.